Kunst - mentorordning

Har du behov for konsulenthjelp for å utvikle deg eller ditt prosjekt?

Cultiva Ekspress kan gi deg tilskudd for å dekke kostnadene gjennom mentorordningen.

En mentor er gjerne en profesjonell kunstner eller annen fagperson som besitter kompetanse og erfaring som er nyttig for deg eller ditt prosjekt.

Mentor kan for eksempel:
-    gi respons og tilbakemelding på prosjekter eller arrangementer som er under utvikling
     (f.eks. en tekst, et manus, en konsertidé, en utstilling etc.)
-    være med å utvikle og veilede en kunstnerisk idé eller arrangementsidé som skal konkretiseres
-    bistå med bransjekunnskap og/eller nettverk

Du kan søke om støtte til å dekke et halvdagshonorar (1500,-) eller et heldagshonnorar (2500,-) til mentor. I tillegg kan du søke om å få dekket eventuelle reiseutgifter. Maksimalt søknadsbeløp er 4000,-.

I søknaden skal du foreslå en person som kan være mentor. Det er ikke et krav, men det er gjerne en fordel om du har vært i kontakt med denne personen før du sender søknaden. 

Mentorordningen har ingen søknadsfrist. Vi behandler altså søknadene fortløpende.

For å benytt deg av mentorordningen må du:
-    være mellom 20 og 35 år gammel
-    ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand

Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.


Opprett bruker Logg inn
Hadde du en brukerkonto på den gamle Cultiva Ekspress-siden? Da trenger du kun nytt passord.