Kunst - prosjektstipend

Søknadsfristene
for prosjektstipend fra Cultiva Ekspress Kunst er 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember.

Last ned en folder for ordningen her.

Relevante vedlegg
kan være CV(er), fremdriftsplan, budsjett og finansieringsplan, konkrete planer for lansering, visning og/eller distribusjon, samarbeidsavtaler eller andre kontrakter, arbeidsprøver i form av lyd, bilder, tekst eller film (gjerne i form av lenker). Manus og/eller storyboard er påkrevd for teater og filmprosjekter.

Maksimalt stipend
for hvert prosjekt er 30 000,- 

Prosjektleder
kan kun ha et aktivt prosjekt av gangen. Prosjekt du tidligere har fått stipend til skal være avsluttet og rapportert for før du kan få innvilget stipend til et nytt. Du må logge inn og hente frem prosjektsøknaden din for å sende rapport med vedlegg.

Merk dessuten at Cultiva Ekspress Kunst ikke er en ordning for arbeidsstipend. Prosjektleder kan altså ikke søke honorar til seg selv. Det kan kun søkes om tilskudd for å dekke faktiske utgifter knyttet til et konkret prosjekt.

Kriterierier

 • Cultiva Ekspress Kunst gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer.
 • Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle.
 • Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.
 • Søkere må enten
  • ha folkeregistrert adresse i Kristiansand.
  • eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand.
  • eller gjennomføre prosjektet og ha visninger/presentasjoner i Kristiansand.
 • Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen.
 • Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen.

Opprett bruker Logg inn
Hadde du en brukerkonto på den gamle Cultiva Ekspress-siden? Da trenger du kun nytt passord.