Til høsten kan også unge idrettstalenter søke stipend fra Cultiva! CEI vil dele ut stipend i to kategorier, ungdom kan søke inntil 15 000,- og eliteutøvere inntil 30 000,-. Første søknadsfrist er 1. september. Det elektroniske søknadsskjemaet er nå tilgjengelig, men før du kan søke må du registrere seg som bruker her.

Her finner du en folder som forteller mer om ordningen. Ønsker du å få tilsendt plakater og foldere i papir, sender du adressen din til post@cultivaekspress.no.

Det var på styremøtet i desember 2009 at Cultiva bestemte seg for å utvide Cultiva Ekspress til også å omfatte idrettsutøvere. Utvidelsen har fått navnet Cultiva Ekspress Idrett (CEI). Den eksisterende ordningen med tilskudd til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer, endrer samtidig navn til Cultiva Ekspress Kunst (CEK).

Ungdomsstipendet gjelder for utøvere mellom 15 og 16 år. Elitestipendet omfatter de mellom 17 og 24 år. Søkere må kunne vise til oppnådde resultater, ha en klar ambisjon og en langtidsplan som viser hvilke mål du satser mot. I likhet med CEK må søkere ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller være registrert som elev/student i byen. Kun enkeltpersoner kan søke.