Cultiva Ekspress Idrett har nå gjennomført sin første stipendtildeling.  Ved søknadsfristens utløp 1. september var det kommet inn hele 55 søknader fra unge idrettsutøvere, som til sammen søkte om hele 1 312 000,-.  Tildelingsutvalget, satt sammen av representanter fra Idrettsrådet i Kristiansand, Kompetansesenter for Idrett Agder og UiA, fikk dermed en utfordrende jobb med å fordele de 350 000,- som var til rådighet. I denne første tildelingsrunden ble 23 utøvere tilgodesett med 339 000,- i stipend som skal bidra til å videreutvikle idrettstalenter med tilknytning til Kristiansand.

Idrettsstipendene, som fra neste år skal utdeles to ganger årlig, er delt opp i  to kategorier:
  • Ungdomsstipendet (maks. 15 000), som gjelder for utøvere mellom 15 og 16 å r
  • Elitestipendet (maks. 30 000), som omfatter de mellom 17 og 24 år.
Søkere må kunne vise til oppnådde resultater, ha en klar ambisjon og en langtidsplan som viser hvilke mål de satser mot.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2011.

Følgende utøvere har blitt tildelt Ungdomsstipend fra Cultiva Ekspress Idrett:

-    Marie Wåland, badminton; 15 000,-
-    Sverre Lundevold, trial;15 000,-
-    Elise Haavik, stup; 9000,-
-    Betty Lee, stup; 9000,-
-    Thomas Larsen, sykkel; 15 000,-
-    Nicolai Gerrard, svømming; 9000,-
-    Guro Forbord Andersen, friidrett; 9000,-
-    Hanna Gailis Inntjore, roing; 9000,-
-    Tom Kaafjord, svømming; 9000,-

Følgende utøvere har blitt tildelt Elitestipend fra Cultiva Ekspress Idrett:

-    Truls Albert, roing; 25 000,-
-    Benedicte Hauge, friidrett; 25 000,-
-    Haakon Albert, roing; 15 000,-
-    Marianne Fredbo, svømming; 20 000,-
-    Lars Buseth Mosberg, sportsdans; 15 000,-
-    Helene Føreland, sportsdans; 15 000,-
-    Ida Marcussen, friidrett; 25 000,-
-    Martin Frigstad Pedersen, seiling; 10 000,-
-    Vegard Danielsen, orientering; 15 000,-
-    Mats Lohne, sykkel; 20 000,-
-    Maria Gullvåg Aasen, svømming; 15 000,-
-    Aida Husic Dahlen, bordtennis; 20 000,-
-    Anna Knutsen; sportsjiu-jitsu; 10 000,-
-    Therese Andersen; bordtennis; 10 000,-