Som i 2007, 2008 og 2009 gir Cultiva Ekspress Kunst et stipend på 50 000,- kroner til årets beste prosjekt. Alle som har fått tilskudd hittil i år fra CEK er med i konkurransen, men prosjektet må være fullført innen 20. november 2010. Prosjekter fra 2009 som IKKE var fullført innen fristen i fjor vil også bli vurdert.

Om du ikke allerede har sendt inn fyldig dokumentasjon (bilder, trykksaker, plater, plakater, historier, filmer, etcetera, etcetera) for ditt prosjekt, så er tida inne for å gjøre det nå. 50 000,- kroner kan havne på din konto.

Send dokumentasjon inn til oss INNEN 20. NOVEMBER til…
E-post:
post@cultivaekspress.no

Brevpost:
UiA - Trafo
Fak. for Kunstfag
PB 422
4604 Kristiansand S

Har du spørsmål kan vi også kontaktes på telefon 38 14 10 38.

PS: Prosjekter som har fått støtte i 2010 og 2009, men IKKE er fullført innen fristen 20. november 2010, blir vurdert i 2011.