Prosjektstipend

fra Cultiva Ekspress Kunst vil ha samme søknadsfrister og kriterier som tidligere. Det blir seks muligheter i 2013. Fristen går ut ved midnatt den første i hver partallsmåned. Søknadsfristene vil med andre ord bli
  • 1. februar
  • 1. april
  • 1. juni
  • 1. august
  • 1. oktober
  • 1. desember
Den totale rammen er noe økt fra 2011 til 1 320 000,- I snitt vil det være 220 000,- til utdeling i hver runde med 30 000,- som maksimalt søknadsbeløp for hvert prosjekt. Søknadsskjema, kriteriene og annen relevant info finner du under knappen Kunst på www.cultivaekspress.no

Mentorordningen

har ingen søknadsfrist. Vi behandler altså søknadene fortløpende. En mentor er gjerne en profesjonell kunstner eller fagperson som besitter kompetanse og erfaring som du kan trenge til prosjektet eller for å utvikle talentet ditt. Mentoren kan være en etablert kunstner, en forfatter, en prosjektleder eller noen andre som sitter på kunskap som er nyttig for deg. Selve rådgivingen skjer enten i form av skriftlig respons/dialog, en telefonsamtale eller et fysisk møte. Ordningen kan også dekke reisekostnader i forbindelse med møter.

Workshops

vil bli utlyst. Tidligere har Cultiva Ekspress arrangert workshops med forfattere, dramatikere, scenekunstnere, visuelle designere og fotografer. Dette gjør vi gjerne i samarbeid med andre kompetansesentre eller kulturinstitusjoner. Lederne av workshopene har kompetanse på et nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sitt felt. Målet er gjerne å sette fokus på et bestemt kunstuttrykk eller fagfelt, og videreutvikle et miljø og kompetansen i Kristiansand. Cultiva Ekspress ønsker dessuten å legge til rette for samarbeid på tvers av fagelt i byen. Ta kontakt dersom du har et spesielt ønske om en workshop.