Cultiva Ekspress Kunst
Den totale rammen for stipend til kunstneriske prosjekter og arrangementer vil være 1 320 000,- i 2013. Søknadsfristene og kriteriene er som i 2011. Mentorordningen og workshops for kunstnere videreføres også som tidligere. I tillegg skal det deles ut et årets talentstipend på 50 000,- Mer info om Cultiva Ekspress Kunst finner du her.

Cultiva Ekspress Idrett
For idrettsutøvere ligger det totalt 795 000,- i potten til stipend for talentutvikling i 2013. Kriterene er noe endret fra 2011. De viktigste endringene er at aldersgrensen er utvidet til 35 år og at det kun blir en søknadsfrist (1. mai). I tillegg skal det deles ut et årets talentstipend på 50 000,- Mer info om Cultiva Ekspress Idrett finner du her.


Alt i alt har Cutliva Ekspress en ramme på 2 215 000,- for stipend til talenter innen idrett og kunst i 2013.