Er du ett av byens idrettstalent har du gode muligheter for utviklingsstipend fra Cultiva Ekspress Idrett. Stipendpotten på rundt 800 000,- kroner deles ut i løpet av mai-juni, og som tidligere kan du søke innen to kategorier. 

 • Ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få 15 000,-
 • Elitestipend (17-35 år) kan maks få 30 000,-.

Kriteriene er endret noe i forhold til tidligere år. Aldergrensen er utvidet til 35 år og kravet om tilknytning til Kristiansand er mer fleksibelt enn tidligere.

Kriterier

 • Du må være mellom 15 og 35 år.
 • Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få 15 000,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få 30 000,-.
 • Du må enten:
  • ha folkeregistrert adresse i Kristiansand
  • eller være registrert elev/student i Kristiansand
  • eller representere en klubb i Kristiansand
  • eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand
 • Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke.
 • Du må ha utarbeidet langtidsplan.
 • Du må kunne vise til oppnådde resultater.

Søknaden må dessuten inneholde;

 • Årsplan for trening og konkurranser
 • Langtidsplan for trening og utvikling
 • Budsjett for satsingen med inntekter og utgifter (1-2 år for ungdomsstipend og 1-4 år for elitestipend)
 • Uttalelse fra klubbtrener med kontaktinfo
 • Uttalelse fra særkrets/særforbund med kontaktinfo