Cultiva Ekspress Kunst har nå avholdt årets andre tildelingsmøte. Ved søknadsfristens utløp den 1.april var det kommet inn 17 søknader på til sammen 480 000,- fra unge kunstnere i Kristiansand. Av disse søknadene har 13 av prosjektene fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet i denne tilskuddsrunden er på 175 000,-.
Neste frist for å søke om prosjektstøtte fra Cultiva Ekspress Kunst er 1. juni 2013.

Tildelinger i april 2013 – Cultiva Ekspress Kunst:

 • Thomas Jones – Innspilling av albumet «Drømmen og virkeligheten» 15 000,-
 • Irene Theisen – Samtidsdans-prosjektet «den family DANCE party» 10 000,-
 • David Skauen – Filmprosjektet «Ranet» 10 000,-
 • Kristian Hole – Innspilling av EP «Kholebeatz - Factory Sealed Vol 2» 10 000,-
 • Nina Björkendal – Kunst-/fotoprosjektet «Systema naturæ» 20 000,-
 • Andreas Benoni – EP-innspilling med «Analog Story» 10 000,-
 • Anne Kristin Horneland – Innspilling av singel 5000,-
 • Elmedin Zunic – Kunst/workshop «Med kunst til integrering og inkludering» 15 000,-
 • Hanne Kolstø – Innspilling av albumet «Stillness & Panic» 20 000,-
 • Pia Eikaas – Kunstprosjektet «Forskyvninger» 20 000,-
 • Pål Rake – Turné-prosjektet«Over Stokk Over Stein Tour '13» 15 000,-
 • Ole Røyseland – Filmprosjektet «Among Thieves»  15 000,-
 • Audun Ramo – Plateinnspilling med «Michael Aadal Group» 10 000,-