Vi inviterer alle som produserer kunst- og kulturprosjekter - skapende og utøvende kunstnere - og andre nysgjerrige, til et halvdagsseminar på Aladdin.

Ulike finansieringskilder har gjerne ulike kriterier og formål. Denne dagen kommer:

  • Kulturrådet
  • Kristiansand kommune
  • Vest-Agder fylkeskommune
  • Cultiva Ekspress


Alle vil informerer om sine respektive tilskuddsordninger.

Det blir satt av tid til spørsmål fra salen og individuelle samtaler i pausene. Vi håper dessuten at samlingen kan bidra til at flere i byen blir bedre kjent med hverandre.


FREDAG 3. MAI. KL 11:30 - 16:00. ALADDIN KINO

Arrangementet er gratis. Lunsj serveres. Velkommen!
Facebook: http://www.facebook.com/events/243390789140051/

Arrangeres i samarbeid med Sørf og Agder Kunstsenter.