Visste du at du kan søke om inntil 4 000,- fra Cultiva Ekspress og få svar i løpet av noen dager?  Tilskuddet er for deg som har et prosjekt under utvikling og behov for hjelp til å komme deg videre. Ordningen har ingen søknadsfrist, søknadene blir altså behandlet fortløpende.

Er du i tvil om dette er noe for deg, ta gjerne kontakt på post@cultivaekspress.no. Under knappen 'Mentor' på www.cultivaekspress.no finner du mer info og søknadsskjema.

Tilskuddet kan dekke både honorar til en konsulent, eventuelle reiseutgifter og andre relaterte kostnader som må til for å utvikle deg og ditt prosjekt.

Noen eksempler
1.) Du har skrevet et førsteutkast av en roman og ønsker respons fra en etablert forfatter før du reviderer teksten. Med tilskuddet fra Cultiva Ekspress kan du gi forfatteren et honorar for jobben.  

2.) Du arbeider med en prosjektbeskrivelse, et budsjett og en finansieringsplan om tilskudd til en større festival som skal sendes til Kulturrådet. Du trenger hjelp fra noen som har vært gjennom et lignende prosjekt tidligere, og som har erfaring med å skrive og lese søknader. Er prosjektbeskrivelsen tydelig nok? Hva med budsjettet og finansieringsplanen? Med tilskuddet fra Cultiva Ekspress er det enklere å få den konsulenthjelpen du trenger. Pengene kan dessuten dekke eventuell reise og møtekostnader for deg eller konsulenten din.

3.) Du har arbeidet i lengre tid med en fotoserie, og nå føler du deg klar for å vise den frem til et publikum. Men hvor finnes utstillingsmulighetene? Er det best å lage en utstilling selv? Eller er det bedre både for deg som fotograf og for fotoserien å vise den i en annen setting? Det finnes garantert andre fotografer som har vært gjennom samme problemstilling. Med et tilskudd fra Cultiva Ekspress kan du få en fotograf med erfaring til å se på bildene, og gi deg noen tanker og råd om hvordan du bør jobbe videre.

Du treffer oss altså på post@cultivaekspress.no eller 38 14 10 38 om du har spørsmål.