Få som besøkte Kristiansand Kunsthall mellom 23. og 29. mai i år, var forberedt på det som møtte dem. Hele gulvet i det store utstillingsommet var dekket av søppel –fjernsynsapparater, fotballer, handlekurver, bildekk, plastikkbøtter, flasker, sykler og båter. Noen beskrev synet som trist, andre fant noe poetisk i det."Arrivals", som utstillingen het, ble ikke mindre tankevekkende når man fikk vite at det 1,3 tonn store søppelberget var samlet inn i løpet av én enkelt dag i den sørlandske skjærgården.

"Arrivals" er mer enn en from oppfordring til å plukke opp søppelet vårt. Det er en utfordring til å se på sin egen plass i verden, " skrev Fædrelandsvennens anmelder. "En imponerende og viktig utstilling."

Bak "Arrivals" sto den nystartede kunstnergruppen Kunstitusjon. Gruppen består av seks kunstnere med tilhold i Kristiansand: Naysa Andrade, Nina Bjørkendal, Jorann Abusland, Karen Pettersen, Ylve Thon og Nina Hove.

– Det var Marianne Laukvik, daglig leder ved Arteriet, som førte oss sammen, forteller Nina Bjørkendal (NB). – Det var litt av en tilfeldighet at det var akkurat oss som skulle bli en gruppe.

Naysa Andrade (NA): Kunstitusjon er en åpen plattform som jobber ut ifra et eget initiativ og kan realisere prosjekter på bakgrunn av kunstoppdrag.

Hvordan oppsto ideen om "Arrivals"?

NA: "Arrivals" var en invitasjon fra Cultiva Ekspress og Kristiansand Kunsthall i forbindelse med Strandryddedagen. Dette var en utfordring for oss, hva vi kunne gjøre med avfallet, hvorvidt avfallet kunne identifiseres som kunst.

NB: Vi bestemte oss på et tidlig tidspunkt for at vi ikke ville komme med pekefingre og bli moralens voktere, men istedenfor prøve å vinkle utstillingen til noe poetisk. Det er jo på en måte et vakkert bilde med de tingene som tegn på hvordan vi mennesker forholder oss til havet, og som reiser rundt og til slutt flyter i land på en strand et helt annet sted.

Ylve Thon (YT): Vi endte med å dele prosjektet i tre deler. Første del omhandlet sosiale media, promotering av Strandryddedagen 9. mai og bevisstgjøring av problemet med marint avfall. Så kom den praktiske innsamlingen og håndteringen av søppelet, og samarbeid med instanser som Hold Norge Rent, Avfall Sør, Fylkesmannen og Kristiansand Kommune. Den siste delen handlet om hvordan vi jobbet med materialet når det var ankommet Kunsthallen. Vi valgte, på grunn av hvor enormt arbeidskrevende innsamlingen og håndteringen av det marine avfallet var, å ikke ta inn andre elementer i utstillingen, slik man ville gjort i et typisk utstillingsscenario.(Fra arrangementet Scenekunst i kontekst - Flux Manøver med en forestilling i utstillingsrommet.)


Hva slags praktiske problemer fører det med seg å fylle et stort rom med søppel fra havet?

Nina Hove (NH): At vi måtte jobbe veldig mye med materialene før vi kunne ta fatt på å jobbe med installasjonen i seg selv.

YT: Alt avfallet som ble samlet inn på Strandryddedagen var usortert. Og vått, siden det regnet 9. mai. Vi måtte først mellomlagre avfallet i våre atelierer, så kjøre det til kjelleren på biblioteket med lastebil, så frakte alt sammen opp i den lille heisen til fjerde etasje. Der måtte vi åpne alle søppelposene, sette inn varmluftsovner for å tørke opp fuktighet og deretter gå gjennom innholdet i alle søppelsekkene og kaste jord, sand, mose, bleier og sprøyter og så videre. Jeg vil ikke si at det var et problem, mer en utfordring, som vi løste ved hjelp av veldig mange timer med manuelt arbeid.

NA: Transport av søppelet opp fire etasjer. Organisere innsamlingen av søppelet. Levering av søppelet til Kunsthall. Småkryp som fulgte med søppelet.

Jorann Abusland (JA): Jeg vil gjerne si at jeg syns det var utrolig tøft av Kunsthallen å la oss komme inn der med all søpla og stole på at vi skulle levere.

Hvordan har den jevne publikummer reagert på en kunsthall fylt med søppel? Overhørte dere noen ironiske kommentarer om samtidskunst?

YT: Meningen bak samtidskunst kan ofte være vanskeligere å forstå for den jevne publikummer enn det var denne gangen. Dette er søppel som folk har kasta på sjøen. Det er så konkret, alle skjønner problemet. Vi hørte ikke mange ironiske kommentarer. "Arrivals" var mer et prosjekt som gikk rett i hjertet på folk, og det vi så var at folk ble sjokkert, lei seg og forskrekka over mengden søppel frivillige hadde samlet i Kristiansand på bare én dag og på bare noen strender.

JA: Vi hadde flere skoleklasser på besøk og mange av dem hadde ikke hørt om Strandryddedagen, men ville bli med til neste år.

NH: Noen syntes det var fint samtidig som det var stygt. Det vekket en ambivalent følelse hos mange. Det var fint at folk ikke trengte å lese en tekst for å forstå hva det var. Det var det det var.

Hvilket inntrykk sitter dere igjen med av sørlendingen etter å ha gått gjennom alt hun kaster på sjøen?

NB: Mitt inntrykk er at vi som individer ikke er verre enn noen andre. Derimot sitter vi igjen med inntrykk av at det er industrien som verstingen. Fiskerinæringen og Kruse Smith med sprengkablene. Ikke minst er det forunderlig at de som jakter på sjøfugl kaster fra seg patroner, små plastetuier som igjen går i fugl og fisk. Det er selvmotsigende at næringer og personer som lever av direkte tilgang til dyr og natur, forsøpler så mye.

YT: Dette er ikke et sørlandsk problem, det er globalt, vi fant søppel fra hele verden i fjæra. Når det er sagt, så er det en norsk tradisjon å dumpe båter midtfjords, noe som er uheldig siden båter nå er av plast og ikke tre. Her kan staten gå inn med vrakpant på båt, slik vi har vrakpant på bil!

Hvordan har deres forhold til søppel endret seg etter å ha arbeidet med det på denne måten?

NB: Mitt forhold til kvantitet er forandret. 1,3 tonn ble båret først opp i Kunsthallen – og så ned igjen. Men det er klart at man også, eller kanskje spesielt, blir oppmerksom på "smått" søppel etter å ha sett den lille boksen med innholdet funnet i magen til en havhest eller sjøfugl.

Karen Pettersen (KP): Vi hadde hørt om forskning på fugler som dør på grunn av plastavfall. Vi tok kontakt med IMARIS, og fikk låne en boks som viser innholdet funnet i magen på en havhest.

YT: Personlig ser jeg enda mer på hva jeg kjøper. Bruker handlenett. Kjøper klær, møbler, sportsutstyr og leker brukt. Kildesorterer plast! Særlig etter det siste har søppelmengden familien min setter ut, halvert seg. Det er vel også betegnende for oss som kunstnere at vi i utgangspunktet så på avfallet som uutnyttede materialer og ikke som søppel.

NH: Prosjektet har fått meg til å åpne øynene opp for hvor stort problemet med engangsemballasje er. Det blir brukt mye ressurser på å lage noe som blir brukt bare noen få minutter og siden kastet. Nå er jeg mer bevisst på eget forbruk og kjøper helst secondhand og ting som varer. Jeg passer også på å ta med meg litt strandsøppel hjem når jeg er ute på tur i skjærgården.

JA: Jeg mener at ordet "søppel" bør strykes fra vokabularet. Vi trenger ikke det ordet, vi må slutte å se på ting som søppel. Vi må heller begynne å tenke på hvor ting skal ende før de produseres.

Dere kalte utstillingen for en prosess. Hva skjedde underveis i prosessen som dere ikke hadde forutsett?

YT: I og med at vi ville at det skulle være en åpen prosess, var i grunnen lite av det som skjedde uforutsett. Vi regnet jo med og håpet på at tilfeldigheter, flaks og uflaks ville spille inn! Men vi hadde kanskje ikke forutsett at vi skulle få en så overveldende god mottagelse og så bra anmeldelse. Det var veldig fint!

JA: Vi samarbeidet med mange flere enn vi hadde forutsett. Og uten all den hjelpen kunne vi ikke ha fått til så mye. Vi har samarbeidet med Avfall Sør, Kristiansand Kommune, IMARIS, Norske ornitologisk forening, Grønt senter, Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkeskommune, Kristiansand Kunsthall, Cultiva Ekspress, Flux Manøver, UiA og, ikke minst, alle de frivillige på Strandryddedagen.

Det ligger et veldig tydelig budskap i bunnen for dette prosjektet. Hvor går grensene mellom kunst og aktivisme?

NA: Dette er et vanskelig spørsmål. I det øyeblikket kunsten mister sitt estetiske og poetiske uttrykk og forblir mer en oppfordring til aktivisme som krever en sosial eller politisk forandring. Man kan lage kunst som er aktivistisk, men aktivisme blir aldri kunst.

JA: Vi diskuterte dette veldig mye i forkant av prosjektet, og det har hele tiden vært viktig å fokusere på det kunstneriske. Det aktivistiske har vært en bieffekt av dette.

NB: Kunstbegrepet i dag er såpass utvidet at det ikke trengs noen grense mellom de to.

YT: Hvem bryr seg? Grenser er kunstnere generelt ikke så interesserte i.

Hvilke erfaringer sitter dere igjen med etter avsluttet utstilling?

NB: Det har vært utrolig gøy å erfare hvor mye man kan gjøre i et team. Jeg syns vi har vært flinke til å spille på det som gjør hvert medlem unikt i gruppen. Det er veldig interessant å arbeide sammen, som kunstner er man ofte alene i arbeidet. Det har vært debatter, uenigheter og enigheter. Feiring, en del kaffe og god mat i fellesskap.

NH: Å jobbe i en gruppe fungerte bra i dette prosjektet. Det var så omfattende, men det gikk allikevel bra å formulere prosjektet selv om vi var så mange. Og det oppsto mange spennende og uventa ting i samarbeidet.

JA: Det er gøy å brainstorme med flere hoder!

NA: Dette er det første prosjektet Kunstitusjon har tatt på seg. Vi har demonstrert at vi som en gruppe kan gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen, og komme til enighet gjennom samarbeid uten at det har gått utover individets integritet. Vi har samarbeidet som en demokratisk, horisontal plattform. Dette har fungert veldig bra for oss alle.

Hvor går veien videre for Kunstitusjon?

NH: Vi har mange prosjekter på gang. Vi tar imot nye oppdrag, store og små. I sommer skal vi være med på The Tall Ships Races i Kristiansand med "Arrivals". Og til høsten skal vi jobbe med en katalog fra prosjektutstillingen.

JA: Ja, til høsten skal vi jobbe med et avis-/katalogprosjekt vi har snakket om. Jeg har ikke hatt eneste fridag siden før "Arrivals", så nå er det ei uke sommerferie!

YT: Sånt vet man som regel ikke før etterpå. Vi er klare for nye eventyr!Besøk gjerne også hjemmesidene til Kristiansand Kunsthall og Strandryddedagen. "Arrivals" ble finansiert av Cultiva Ekspress.

Kunstitusjon på Facebook
Kunstitusjon på Instagram
Kristiansand Kunsthall
Strandryddedagen

Tekst: Roy Søbstad