Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i juni 2016 — 16. jun 2016

Ved søknadsfristens utløp den 1. juni var det kommet inn 33 søknader på til sammen 822 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 15 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne juni-runden er på 230 000-.

Disse fikk støtte fra CEK i juni:

Sheila Simmenes – Singelutgivelsen “Litt Mer”: 6000,-
Lasse Årikstad – Kunstprosjekter i Kristiansand: 13000,-
Maren Wallevik Hansen – Albuminnspilling med Oakland Rain: 15 000,-
Iain Forbes – Kortfilmen “Semper Fi”: 15 000,-
Ida Fugli – Foto og performance-prosjektet “WE LIVE HERE ANYMORE” 20 000,-
Linn Pedersen – Utstilling, SKMU: 15 000,-
Timo Helmers – VIVID. a post_rock festival: 30 000,-
Nicholas van Eck – Musikkvideo for “KELVIN - Moving in”: 15 000,-
Amir Amadeus Asgharnejad – Kortfilmen “Vikingtiden i 1998”: 17 000,-
Markus Bastøe – Turne med Bagwig: 5000
Pia Eikaas – “Office in Bed” på Agder kunstsenter: 30 000,-
Ida Kristiane Pettersen – Kunstprosjektet “Amateur - Guerillasommer”: 24 000,-
Brede Flatset Johnsen – The sunday crew musikkvideo: 10 000,-
Aslak Rossehaug – Sommerturne med Rossman: 5000,-
Pietro Antonio Natali – EP-prosjektet “Phornuft Eller Phorduft”: 10 000,-

Foto: VIVID. a post_rock festival