Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i desember 2016 — 14. des 2016

Ved søknadsfristens utløp den 1. desember var det kommet inn 25 søknader på til sammen 622 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 15 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne desember-runden er på 220 000,-.

Disse fikk støtte fra CEK i desember:

 • Irmelinn Stakkeland – Innspilling av solo-utgivelse: 21 000,-
 • Irene Theisen – Danseprosjektet «Grått og Skjønnhet I-III»: 20 000,-
 • Thyra Dragseth – Videoverket «SCULPTURE / CONTRACTS»: 14 000,-
 • Ørjan Amundsen – Albumprosjektet «Cactus Land»: 20 000,-
 • Jaya Helena Seljestad – Dokumentarfilmen «In The Shadow of the Clock»: 20 000,-
 • Eli Marie Børresen – EP-innspilling med «ellers?»: 10 000,-
 • Jonas Birkedal – Innspilling av singel: 5000,-
 • Sigurd Tenningen – Utgivelse av kunstbok i SPAREBLUSS-serien: 20 000,-
 • Karsten Tønnessen – Innspilling av singel med Ask: 10 000,-
 • Henrik Håland – Utgivelse av album med «From Strength to Strength»: 10 000,-
 • Tom Eirik Bobafett Jenssen Olsen – Innspilling av EP: 15 000,-
 • Øystein Heide Aadland – Innspiling av EP med KIÆR: 15 000,-
 • Joachim Alexander Grieg – Innspilling av singel: 5000,-
 • Pietro Antonio Natali – Musikkvideo for «Tony Phokus & Elias Tchaba»: 15 000,-
 • Marion Skogseth Bjørsvik – Studioinnspilling: 20 000,-Bannerbilde: Irene Theisen (Foto: Thor Brødreskrift for Carte Blanche)