Superekspress - ny ordning fra Cultiva Ekspress — 7. jun 2017

Den tidligere mentorordningen utvides og endrer navn til Superekspress. Dette innebærer at du nå også kan søke penger til reise, kurs, konferanser eller workshops.

Cultiva Ekspress har gjort noen grep for å imøtekomme behovene til søkerne bedre, og utvider nå mentorordningen til også å dekke kostnader i forbindelse med reise, kurs, konferanser og andre faglige forum. Som tidligere kan du få tilskudd til å dekke honorar til en konsulent og reisen i forbindelse med et møte.

Superekspress er med andre ord en spesifikk ordning for kompetansehevende tiltak.

Navneendringen gjøres for å understreke at ordningen har løpende søknadsfrist og at den ikke lenger kun handler om mentoring.

Søknadskjema og kriterier finner du her.