Makerspace / Cultiva Ekspress – workshopsamarbeid — 15. jun 2017

Bootcamp og 3 måneders medlemskap i Makerspace for kunstnere og kreative håndverkere.

Makerspace har etablert seg i Kristiansand med gode lokaler, en profesjonell maskinpark og dyktige folk. Det er mange kunstnere og kreative håndverkere som kan ha stort utbytte både av tilgang til MS og kompetanse innenfor maskinparken i sitt eget virke. Denne høsten samarbeider MS og Cultiva Ekspress.

Vi utlyser 10 plasser for kunstnere og kreative håndtverkere.

OPPDATERING - bootcampen avvikles:

  • fredag 27/10 kl 16:00 - 20:00
  • lørdag 28/10 kl 10:00- 17:00
  • søndag 29/10 kl 10:00- 17:00

Disse vil få en 3 dagers bootcamp som inkluderer en intro til de ulike verkstedene, sertifisering, en personlig mentor og et 3 måneders medlemskap i Makerspace.

Både laserkutteren, 3D-printeren og CNC-maskinen krever egen sertifisering. Utover disse har MS egne verksteder innen tekstil, keramikk, elektronikk, tre- og metallarbeid.

Bootcampen vil avvikles fra 27.-29. oktober (fredag ettermiddag, dagtid på lørdag og søndag). Medlemskapet vil gjelde for november, desember og januar - eller etter avtale.

Egenandel; 750,- kr

I søknadsskjemaet ønsker vi at du utdyper hvorfor deltagelsen er relevant for ditt virke, og hvilke prosjekter du ønsker å arbeide med på Makerspace.