Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2018 — 15. feb 2018

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2018 var det kommet inn 35 søknader på til sammen 883 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 20 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 220 000,-.

Disse 20 fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2018:

 • Nora Schrøder – Konsertprosjektet «Vår Beste Dag»: 10 000,-
 • Irene Theisen – Scenekunstprosjektet «Carry On»: 20 000,-
 • Stine Sandnes – Forestillingen «Kvinnemonologene»: 10 000,-
 • Andreas Røst – Scenekunstprosjektet «DRONE»: 15 000,-
 • Signe Alexandra Domogalla – Sceneforestillingen «Dørterskel»: 15 000,-
 • Natalie Stefanie Martinez – Innspilling med NATY: 5000,-
 • Anne-May Fossnes – Kunstprosjektet «Turmuligheter»: 5000,-
 • Simon Tellefsen- Innspilling med 46simmy: 10 000,-
 • Espen Andersen – Innspilling, Dunbarrow: 10 000,-
 • Hanne Leland – Studioinnspilling: 5000,-
 • Kristian Hole – Albumprosjektet, Kholebeatz: 10 000,-
 • Maja Hagen Torjussen – Antologiutgivelse: 20 000,-
 • Anna Stokkeland – Innspilling med Curawaka: 10 000,-
 • Vilde Torheim Skjerdal – Innspilling med MayRahKee: 5000,-
 • Atle Håland – Bokbad på Teateret: 30 000,-
 • Ronny Hansen – Forestillingen «Breakerens Nye Klær» 10 000,-
 • Iris Marie Gusfre – Albuminnspilling med Vi og Du: 5000,-
 • Sara Aleksandersen – Innspilling av «Wasted Love»: 5000,-
 • Helene Jensen – Vårfestspillene : 5000,-
 • Aslak Rossehaug – Debutalbum med Rossman: 15 000,-Foto: Fra scenekunstprosjektet Carry On