Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2018 — 23. apr 2018

Ved søknadsfristens utløp den 1. april 2018 var det kommet inn 26 søknader på til sammen 624 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 13 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 200 000,-.

Disse 13 fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2018:

 • Andreas Sjøen – Innspilling med Umpfel: 10 000,-
 • Hanne Leland – Utvikling av visuelt uttrykk og kunstnerisk profil: 5000,-
 • Karen Pettersen – Kunstprosjektet «Fragmentarium»: 30 000,-
 • Ole Mofjell – Konsertkonseptet «Fresh Sounds Kristiansand»: 25 000,-
 • Mette Leira – Innspilling med Mette Leira & De Vidunderlige: 10 000,-
 • Liucija Ridikaite – Låtskriverprosjektet «HOKLAB 2018»: 30 000,-
 • Marius Jahnsen – Kick-off-konsert på Teateret: 10 000,-
 • Eirik Ask – Konsertkonseptet «/Grå»: 20 000,-
 • Yngvar Martin Halvorsen – Dansekonkurransen/workshopen «Battlezone»: 10 000,-
 • Thyra Dragseth – Utstillingen «In Search of Dead(ly) Fires»: 20 000,-
 • Dion Hargrave – Innspilling av single: 5000,-
 • Håkon Sagen – Turne med Addiktio: 15 000,-
 • Felix Seljeseth – Mastering/utgivelse av «All Night EP»: 10 000,-Bannerfoto: Konsertkonseptet “Fresh Sounds Kristiansand”