Utlysning: Kunstnerisk arbeidsopphold på Lesvos — 7. mai 2018

Cultiva Ekspress utlyser to arbeidsopphold på UiAs Studiesenter Metochi, Lesvos i august 2018. Har du behov for å arbeide fokusert med et konkret prosjekt i en uke? Da kan du søke om å bli én av to som får reise til Metochi 5.-12. august.

Studiesenteret er lokalisert i et gammelt kloster, og dagene følger klosterrytmen. Hver dag får du servert tre måltider med god middelhavskost laget på senteret av lokale matvarer. Dagsrytmen gir rom for lange konsentrerte arbeidsøkter. Om ønskelig kan man være sosial med andre som oppholder seg på senteret på kveldene og i forbindelse med måltidene.

De som blir valgt ut får:

  • Dekket reise t/r Oslo-Mytilini (charter)
  • Transport Mytlini-Metochi
  • Rom med arbeidsplass
  • Alle måltider dekket

Reise t/r Oslo regnes som egenandel.

Metochi studiesenter
UiA har drevet studiesenteret Metochi siden 1993 i klosteretanlegget som ble grunnlagt helt tilbake på 1500-tallet. Metochi er i nyere tid restaurert, men bærer fremdeles preg av den opprinnelige enkelhet. Senteret har gode arbeidsforhold særlig tilrettelagt for fordypning.
  
Mer informasjon om Metochi
  
Send oss en søknad her: Søknadskjema
Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse for hva du skal arbeide med under oppholdet, relevante vedlegg/ arbeidsprøver og en CV. Fint om du også kan vise til visning eller publiseringsplaner, og eventuell annen støtte du har mottatt / søker om til prosjektet.
NB: Søknadsfrist 27. mai.

Cultiva Ekspress - kriterierier
• Søkeren må være mellom 20 og 35 år gammel.
• Søkere må enten
    - ha folkeregistrert adresse i Kristiansand.
    - eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand.
• Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen.
• Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Cultiva Ekspress i samarbeid med Universitetet i Agder