Tildelinger fra Cultiva Ekspress i august 2018 — 15. aug 2018

Ved søknadsfristens utløp den 1. august 2018 var det kommet inn 16 søknader på til sammen 420 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 12 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne august-runden er på 176 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2018:

 • Pia Eikaas - Utstilling på “Closed Circuits”: 30 000,-
 • Daniel Hinderaker - Albuminnspilling med I am K: 30 000,-
 • Andreas Loinsworth Jenssen - Lansering: 5000,-
 • Thomas Lahr - Filmprosjektet Sakura: 10 000,-
 • Hanne Leland - Musikkvideo 5000,-
 • Ken Daniel Falander Pedersen - EP-innspiling med Belizio: 9000,-
 • Ray Hegelbach - Utstilling på X-Huset: 20 000,-
 • Kristian Suvatne Augland - Utstilling på “Hatch”: 15 000,-
 • Kristin Søndersrød Ose - Tegnearrangementet Tørst & Tegning KRS: 15 000,-
 • Aljosa Erakovic - Utstilling på “Hatch”: 15 000,-
 • Kristian Hole - Albumet “Cinematic 2 - Fra Sørstatene til Sørlandet”: 15 000,-
 • Renè Konings - Produksjon av trykk: 7000,-


Bannerfoto: Bling-bling-mynt-drakt / Pia Eikaas