Årets søknadsfrist for idrettstalenter 1. oktober — 29. aug 2018

Årets søknadsfrist for utviklingsstipend begynner å nærme seg. Søknaden din må sendes inn innen midnatt 1. oktober.

Formålet med ordningen er å stimulere unge idrettstalenter i Kristiansand til å satse videre. Unge utøvere har ofte store kostnader knyttet til reiser og utstyr. Da kan det være godt å ha en stipendordning som Cultiva Ekspress Idrett.

Kriterier og søknadsskjema finner du her.

Last ned folderen for stipendordningen

NB! Har du fått stipend av Cultiva Ekspress Idrett tidligere må du huske å sende rapport. Har du ikke sendt rapport for tidligere stipendtildinger kan vi heller ikke behandle en ny søknad.

Bokseren Jamshid Nazari mottok utviklingsstipend i 2016.