Respons! Skap en kunstkatalog — 25. mar 2019

Sørlandsutstillingen og Cultiva Ekspress inviterer til workshop på Lista helgen 9/10.–12. mai. Deltagerne vil få mulighet til å publisere tekst i Sørlandsutstillingens katalog som gis ut 1. juni i forbindelse med åpningen av årets utstilling. Vi ønsker respons på prosessen rundt kunsten og Lista som sted, og åpner for litterær og kunstnerisk eksperimentering av katalogtekstens form og innhold.

RESPONS: Bli med å skape en kunstkatalog

WORKSHOP PÅ LISTA

Sørlandsutstillingen 50 år

Både skrivende og bildende kunstnere er velkommen – kanskje kan uttrykkene blandes, eller kanskje finner du nye samarbeidspartnere?

Når: Fra morgenen fredag 10.mai – søndag 12.mai 2019
Hvor: Pennehuset på Lista. Overnatting, måltider og kurs.
Hvordan: Vi setter opp felles transport t/r fra Kristiansand sentrum. Deltakere får dekket felles transport, mat og opphold.
Hvem: Forfattere og kunstnere fra Kristiansand
Samarbeid: Cultiva Ekspress, Sørlandsutstillingen og Les Kunst, Kristiansand Kunsthall.
Søknadsfrist: 26. april

Workshopen ledes av forfatter Mirjam Kristensen
Mirjam debuterte i 2000 med “Dagene er gjennomsiktige,” som hun mottok Tarjei Vesaas debutantpris for, og siden har det fulgt en rekke utgivelser og priser. Mirjam har arbeidet på Kristiansand Kunsthall, biblioteket og stiftelsen Arkivet.

Om Respons og årets Sørlandsutstilling
Sørlandsutstillingen feirer 50 år, og det markeres med en storstilt utendørsutstilling på Lista. Den vil vise landskapskunst i alle tenkelige formater, metoder og innfallsvinkler. Jubileumsutstillingen åpner 1. juni, og vil stå frem til 20. september. Nå inviterer vi flere forfattere og bildende kunstnere til å bidra med innhold til katalogen.
      

Workshopen er lagt til starten av monteringsperioden av Sørlandsutstillingen, idet flere av verkene blir installert i landskapet. Deltakernes møter med Lista, kunstnerne, og ikke minst kunstverkene, kan danne utgangspunkt for en utforskning av kunstkatalogen som ikke nødvendigvis behøver å innta formen til den klassiske utstillingsteksten. I stedet kan vi undersøke andre måter å formidle det som oppstår i denne vekselvirkningen.

Jubileumskatalogen vil være sentral for å formidle utstillingen og invitere publikum med inn i ulike tolkningsrom. Samtidig vil Lista i denne perioden være en møteplass med stor faglig nytte for både forfattere og kunstnere.

      
      
Om Farsund og Lista
Workshopen, i likhet med jubileumsutstillingen, vil finne sted i Farsund, med utgangspunkt i Lista fyr og naturreservatet rundt. Det ble valgt på bakgrunn av det unike og varierte naturlandskapet. Lista består av sandstrender, steinstrender, sletteland, myr og fjell. Vinden er nesten alltid til stede. Fyrstasjonen er et karakteristisk landemerke i dette flate, særegne og rike kulturlandskapet. Det er det eneste høye steintårnet i regionen, og har en fyrhistorisk verdi på bakgrunn av at Listakysten er Norges største skipskirkegård. Her er en liten skog og mye idyll, men også rester av bunkere og festningsverk fra 2. verdenskrig. Bli med på en spennende samling satt til et unikt naturlandskap!