Tildelinger fra Cultiva Ekspress i august 2019 — 19. aug 2019

Ved søknadsfristens utløp den 1.august 2019 var det kommet inn 27 søknader på til sammen 608 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 14 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne august-runden er på 175 000,-

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2019:

 • Tone Martine Kittelsen – Dance Hall Concert: 15 000,-
 • Tim Høibjerg – The Repulsive Component: 10 000,-
 • Hannah Velsemøy Narvesen – Fresh Sounds sommer / høst: 25 000,-
 • Maja Hagen Torjussen – Litteraturproduksjon: GLOW: 20 000,-
 • Marit Birkedal Aas – “Trui alltid Ljoset ser”: 10 000,-
 • Emil Hortman – Album: Belizio Holde ut: 5 000,-
 • Thyra Dragseth – Surrounding Conflicts: 15 000,-
 • Kristin Søndersrød Ose – Arteriet feat. VIVID. a post_rock festival: 15 000,-
 • Jonas Birkedal – Innspilling av singel: 5 000,-
 • Lydia Haugan Helland – Singel: “Det e Jul”: 5 000,-
 • Tobias Øymo Solbakk – Album med In Vain: 10 000,-
 • Madeleine Noraas – HATCH 2019: 10 000,-
 • Stina Riebe Thygesen – StorySLAM Kristiansand: 15 000,-
 • Thomas Lauvrak – “Bydelsvegger”: 15 000,-


Bannerbilde: Tone Martine Kittelsen i “And Then” Foto: Maidans Festival