Open Call: Young Artist Biennale - San Marino 2020 — 13. des 2019

MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale

Open Call for deltakere

Søknadsfrist søndag 26.januar 2020, kl 20:00

Cultiva Ekspress har gjennom sitt internasjonale nettverk anledning til å lyse ut deltakelse i MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, i Republikken San Marino i perioden oktober 2020 til februar 2021. Tema og tittel for biennalen er School of Waters

Biennalen arrangeres av BJCEM.org sammen med San Marinos universitet og Institutt for kultur, og utlysningen går til alle kunstnere og forfattere i alderen 18-35 år (født etter 1.januar 1984) med tilknytning eller interesse for middelhavsområdet.

Biennalen oppsto i 1985 som en nomadisk plattform Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée. Siden den gang har den krysset Middelhavet flere ganger fra Barcelona til Marseille, Sarajevo, Roma, Athen og Tirana. Flere tusen kunstnere fra over 30 land har fått visning i de 18 tverrestetiske biennalene, og med det har de fått anledning til fordypning, nettverksbygging, mobilitetsutvikling samt utveksling av kunnskap.

BJCEM er en internasjonal nettverksorganisasjon med mer enn 50 medlemmer og partnere i Europa, Asia og Afrika som samarbeider om biennalen. Sammen arbeider de for tilrettelegging og muligheter unge kunstnere, noe som også innebærer å skape muligheter i forkant av biennalene gjennom utveksling og residens, samarbeidsprosjekter, samt fordypnings- og forskningsprosjekt. Cultiva Ekspress har vært medlem i BJCEM siden 2017, og har tatt med unge kunstnere til blant annet ”United” og UKYA City Takeover: Nottingham 2019, hvor over 80 internasjonale kunstnere fra Europa og Afrika deltok sammen med nærmere 200 britiske unge kunstnere.

School Of Waters: Curatorial Concept

If we think of the whole operation of a school as a performance, how does that change the ways we teach and learn, or what we think of as knowledge? […] Looking to performances themselves as sites of knowledge, […] we might engage with the public in critically reflecting on and imagining what a school can do and be.
— Lauren Bakst, School of Temporary Liveness, University of the Arts School of Dance, 2019

MEDITERRANEA 19 - School of Waters forestiller seg en biennale som en temporær skole inspirert av radikal og eksprimentell pedagogikk og hvordan disse utfordrer kunstneriske, kuratoriske og forskningsbaserte formater. Med denne inngangen fungerer School of Waters som et kollektivt verktøy for å bryte ned stereotypier som former våre geografiske forestillinger, særlig de som følger en eurosentrisk fortolkning av Middelhavsområdet.

Mennesker har evnen til å skape samfunn og utveklse informasjon både gjennom sladder og historiefortelling. MEDITERRENEA 19 setter kritisk søkelys på et verdenssyn hvor mennesklig eksepsjonalisme dominerer, og løfter idéen om at læring finnes både i mennesklige og ikke-mennesklige strukturer.

Biennalen i San Marino MEDITERRENEA 19 - School of Waters, er kuratert av et ungt kuratorteam under tittelen A Natural Oasis? A Transnational Research Programme. Programmet er grunnlagt og ledet av seniorkuratorer Alessandro Castiglioni (Italy) og Simone Frangi (Italy/France)

Les hele utlysningen her

      

Viktig informasjon

 • MEDITERRENEA 19 finner sted i ulike arenaer i Republikken San Marino
 • Åpningsdager er 22.-25.oktober
 • Performative uttrykk blir vist i løpet av disse dagene
 • Cultiva Ekspress dekker reise og eventuell transport av kunstverk
 • Cultiva Ekspress støtter deltaker med et reisestipend på kr 5 000
 • BJCEM dekker opphold og diett i San Marino i perioden 22.-25.oktober 2020
 • Vertskapslandet står for montering og kuratering av kunsten, og verket blir stående hele biennalens lenge: 22.oktober 2020 - 28.februar 2021

 • NB: Søknaden må skrives på engelsk, og skal sendes på eget søknadskjema som du finner her - og sendes direkte på e-post til BJCEM: application@bjcem.org.

 • E-posten skal merkes med: “MED19_Name_Surname”
 • Søknadsfrist er 26.januar kl 20:00
 • Søker må være mellom 18 og 35 år

 • BJCEM ber om at du samler både søknadsskjema og all ann informasjon (se utlysningen) i en pdf. Følg denne lenken for gratisprogram for samlepdf

 • Oversikt over valgte kunstnere publiseres først på BJCEM i februar 2020

      
Cultiva Ekspress er stolte over å lyse ut denne muligheten og oppfordrer dere til å lese utlysningen nøye - for deretter å hive dere på denne unike muligheten til å få internasjonal visning, bygge nye nettverk og utvide horisonten.

Lykke til!

Hilsen Cultiva Ekspress

Plakatdesign: Theodoulos Polyviou