Agder Kunstnersenter viderefører utstillingskonseptet Hatch, hvor avgangsstudenter fra kunsthøyskoler og kunstakademier i inn- og utland kan stille ut egne arbeider. I følge Kunstnersentret ønsker de at Hatch skal gi de nyutdannede en mulighet til tidlig å bli lagt merke til, samt gi de etablerte kunstnerne muligheten til å se hva som rører seg blant de nyutdannede. Alle de nyutdannede kunstnerne kommer fra Agder, og en av dem, Jonas Jensen, har mottatt støtte fra Cultiva ekspress til å videreutvikle arbeidet sitt. Jensen fullførte i vår en bachelor ved Kunsthøgskolen i Bergen.
Jensen har lenge arbeidet med en installasjon han har kalt “Tingenes desorpsjon”. Den består av fem fotografiske bilder, en video, et objekt og tekst. Desorpsjon er et fiktivt bevegelsesfenomen og kan beskrives som en metafysisk rystelse. Arbeidet søker å forestille dette fenomenet inntreffe.

Hatch vises i tidsrommet 1.-23. august, og om noen skulle befinne seg i Oslo i perioden 26. juni – 6. juli, kan de se ”Tingenes desorpsjon” på Fotogalleriet i Møllegata sammen med andre avgangstudenter fra fagområdet fotografi ved KiB.