Etter flytting til nye servere, kan Cultiva Ekspress nå tilby varsling på mobil når det skjer noe nytt i forbindelse med pengesøknaden din! Gratis, selvfølgelig.
Bruker du denne funksjonen får du sms-varsel når det kommer inn kommentarer fra oss på søknaden som du trenger å svare på, i tillegg til en sms når vi har ferdigbehandlet søknaden.

Når du nå sender inn ny pengesøknad, har du muligheten til å aktivere sms-varsling i  øverste del av første side i søknadsinnsendingen.

Etter at søknaden er innsendt, kan du fremdeles skru på og av varsling som du vil. Dette gjør du på søknadssiden, under punktet "Søknadsvarsling på mobil" i undermenyen "personinfo". Der kan du også endre eller fjerne ditt registrerte mobilnummer til enhver tid.

Vi håper dette blir en nyttig funksjon!