Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2022 — 18. feb 2022

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2022 var det kommet inn 31 søknader på til sammen 760 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 21 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 230 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2022:

Amalie Eldnes - Norgesturne, sommer 2022: 15 000,-
Lydia Haugan Helland - Snillan Du, konserter: 5000
Arthur Olessønn Stulien - Musikkvideo 10 000,-
Hannah Veslemøy Narvesen - Konsert i Kristiansand: 5000,-
Oscar Almquist - Video og foto Oscar A: 5000,-
Flavio Sefa - Voice of Freedom, arrangement: 5000,-
Julie Rasmussen - The Meatlump, forestilling 20 000,-
Thelma Baatz - Inside the closet kolleksjon 2022: 30 000,-
Lars Møll Kleiven - Debutalbum: 10 000
Peter Gupta: Dokumentar om friluftsliv og innvandring: 15 000,-
Grete Johanne Knudsen - Utgivelseskampanje Elfrida: 5000,-
Hanna Kristine Kvandal - Filmprosjektet “Leven”: 5000,-
John Martin Steenersen - Kill ginger & bane haven: 5000,-
Irene Ingebretsen - Meg og Mormor, forestilling/forprosjekt: 20 000,-
Kristine Winther Brekke - Filmprosjektet “Speilet”: 5000,-
Jonas Verlo - Turnékampanje Car.pool, Våren 2022: 10 000,-
Eline Høyer - EP utgivelse: 5000,-
Vilde Eskedal - Utstilling på Søgne Gamle Prestegård: 25 000,-
Eirik Reithaug - Releaseturné for debutkassett: 5000,-
André Lassemo - Det heldige skipet, forestilling: 20 000,-
Jonas Anker Paulsen - Turné: 5000,-

Bannerfoto: Utsnitt fra verk av Vilde Eskedal