Internasjonal Open Call: "A Natural Oasis?" — 7. apr 2022

Bli en del av det internasjonale kunst- og forskningsprogrammet "A Natural Oasis?". Programmet går i to år, med oppstart våren 2022.

OPEN CALL

A Natural Oasis?
A Transnational Research Programme
2022-2023
IV edition

Long-term training and research programme
open to curators, writers and artistic researchers
age 20-35

Søknadsfrist: 6. mai kl 13:00

LAST NED SØKNADSKJEMA HER

Send skjema med vedlegg til oasis@bjcem.org

Oppstart medio juni 2022

Cultiva Ekspress har gleden av å tilby én kadidat fra Kristiansand plass i den nomadiske friskolen og forskningsprogrammet “An Natural Oasis?” i regi av kunstnettverket Bjcem.org og en rekke samarbeidspartnere fra Sør-Europa.

I dette programmet skal utforske du relasjonen mellom by og land. Kan kunstnerisk utforskning si noe om betydningen av bygda, provinsen og utkanten?

Programmet orientert mot kunstnerisk forskningsarbeid og åpent for søknader fra kuratorer, skribenter og kunstnere fra alle kunstfelt i alderen 20-35 år.

Du får:

  • Arbeide i to år sammen med 5 andre deltakere fra Sardinia, Frankrike, Kypros, Albania og Libanon, under ledelse av seniorkuratorer og skapere av programmet Simone Frangi og Alessandro Castiglioni.

  • Et mobilitetsstipend som dekker reiseutgiftene for de to årene man deltar.

  • Delta i samlinger i de ulike partnerlandene: Procida, Lesvos, Torino, Sardinia, Marokko og Kristiansand.
  • Presentere dine forskningsfunn og dokumentasjon for publikum løpet av 2-års perioden.

      
For å bli kjent med hele omfanget av “A Natural Oasis?” anbefaler vi at du leser hele utlysningen her: BJCEM - Open Call “A Natural Oasis?”

      
Bilde: Procida, Italia