Tildelinger fra Cultiva Ekspress i april 2022 — 8. apr 2022

Ved søknadsfristens utløp den 1. april 2022 var det kommet inn 25 søknader på til sammen 562 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 224 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2022:

Arthur Olessønn Stulien - Road More Known, European Tour 2022: 30 000,-
Johanna Maria Winther - Splittkonsert med Snødrev og ANFIEE: 10 000,-
Fuad Mohammed - Musikkvideo “Baecation”: 10 000,-
Thyra Dragseth - Film-portrett A.C.N.H: 20 000,-
Oscar Almquist - Markedsføring av singel, album og live-video: 5000,-
Håvard Endal Husevåg - HAAVE - Promotering: 5000,-
Brita Urstad Toft - Klubb Kosmos: 15 000,-
Johannes Blåsternes - Grip mikrofonen: 9000,-
Lisa Hennig-Olsen - Deltakelse på Joya AiR: arte + ecologia: 10 000,-
Kristine Hoff - Søknad om reisetilskudd til artisten Maud: 10 000,-
Brage Tørklep - Geometrisk landskap, gatekunst: 15 000,-
Mathea Roland - Palass (krs) på Aladdin: 10 000,-
Steffen Mulder - Forestillingen “Leke med døde mennesker”: 20 000,-
Richard Andreas Salvesen - Innspilling av album med Marekvist: 15 000,-
Diddy Kaba - Intention musikk video: 10 000,-
Sandra Waldal Aarstad - Filmen “Break in”: 5000,-
Adrian Scerri - Musikkvideo, Generasjon depresjon: 10 000,-
Thomas Lauvrak - Graffitiproduksjon/workshop: 15 000,-

Bannerfoto: Arthur Stulien