Tildelinger fra Cultiva Ekspress i juni 2022 — 16. jun 2022

Ved søknadsfristens utløp den 1. juni 2022 var det kommet inn 29 søknader på til sammen 655 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 15 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne juni-runden er på 215 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i juni 2022:

Thea Sofie Vervik Barka - EP-utgivelse: 5000,-
Brita Urstad Toft - Klubb Kosmos: 20 000,-
Madeleine Noraas - Filmprosjektet “Bloom Night”: 15 000,-
Ingerid Frang - Scenekunstverket “Lonely Girl - ASMR Laboratory”: 20 000,-
Elisabeth Krohn-Hansen - Turné med SVADA BAND: 10 000,-
Justine Eikås - Tverrkunstnerisk samarbeid “FURBY FACTORY habitat”: 30 000,-
Ina Kathrine Vefall: EP-utgivelse 5000,-
Mathias Falch - Makrellrevyen 2022: 15 000,-
Thomas Askeland Svendsen - Sommerscenen 2022: 15 000,-
Andreas Lian - Utstilling: 20 000,-
Reidun Ottersen - Sommer -og høstturné: 10 000,-
Britt Årnes - Room to dance: 10 000,-
Elias Razmara - Innspilling: 10 000,-
Kamelia Parvanova - Album-utgivelse: 10 000,-
Magnus Sparsaas - Forestillingen “Hvem drepte”: 20 000,-

Bannerfoto: Utsnitt av collage av Justine Eikås