Tildelinger fra Cultiva Ekspress i august 2022 — 19. aug 2022

Ved søknadsfristens utløp den 1. august 2022 var det kommet inn 18 søknader på til sammen 415 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 13 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne august-runden er på 152 000,-

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2022:

Andreas Engeset - Mabi - Beaming: 5 000,-
Borgar Bjarkason - Innspilling BJARK: 10 000,-
Theodor Moen - Releaseturné: 10 000,-
Kristian Isachsen - Before Without - Liveinnspilling: 20 000,-
Erlend Evensen - Kunst-kapell ved havet: 20 000,-
Herman Gautefall Olsson - Høstjazz: 5 000,-
Johannes Birkedal - Skyward - Debut eletronikaduo: 10 000,-
Martin Raev - Konsertrekke - HORDA: 10 000,-
Sander Moseid-Espejord - Filminnspilling - “Å fange ånden”: 20 000,-
Thomas Jenssen - Musikkvideo “Crowd Pleaser”: 15 000,-
Marta Elise Bøshaugen - Havsus releasekonserter: 15 000,-
John Martin Steenersen - Musikkvideo - KILL GINGER & SCERRI: 7 000,-
David Alfsen - Dave & Earl The Realease Concert: 5 000,-

Bannerfoto: Tobbe.pix - Thomas Jenssen