Da Cultiva hadde styremøte 15. desember bestemte de seg for å sette pengestrømmen på vent. Men finanskrisen til tross, styret gav Cultiva Ekspress tommelen opp også for 2009, noe vi er veldig stolte av! Vi har 600.000 å jobbe med i første halvår, altså mange penger til å hjelpe unge folk i Kristiansand med å realisere drømmene sine!
Og de gode nyhetene for Cultiva Ekspress sine søkere stopper faktisk ikke der. Cultivas Årsrapport slår fast at "ordningen får svært gode tilbakemeldinger og fungerer etter hensikten". Styret er såpass fornøyde at de planlegger å trappe opp ordningen fra 1,2 millioner kroner i 2008 til å omfatte 2 millioner kroner i 2012. Styret i Cultiva vil se på hvilke muligheter som finnes både for å utvide ordningen og for å gjøre den enda bedre, et arbeid som er påbegynt i 2008, og som vil fortsette i 2009. Hva som konkret vil skje er ikke sikkert enda, så det er bare å følge med framover!