Styret i Cultiva har nå ferdigbehandlet søknaden fra Cultiva Ekspress for 2009. To viktige endringer i kriteriene blir gjeldende fra søknadsfristen 1/8-09.
1) Aldersgrensen endres fra fylte 30 år til fylte 35 år.

2) Beløpsgrensen pr. prosjekt blir hevet fra kr. 20 000,- til kr. 30 000,-.

I tillegg vil Cultiva Ekspress utvide tilbudet til også å omfatte en mentorordning og workshops. Mer info om dette kommer.