Stiftelsestilsynets granskning av Cultiva vil også få betydning for utbetalinger fra Cultiva Ekspress. All støtte fra tildelingsrundene i 2009 blir utbetalt, mens utbetalinger etter CEs tildelingsrunde i februar vil stilles i bero inntil det foreligger en endelig uttalelse fra Stiftelsestilsynet. Saksbehandling og tildelingsmøte vil foregå som normalt, så det er ingen grunn til ikke å sende inn søknad før 1. februar.
Cultiva hadde møte med Stiftelsestilsynet torsdag 21.januar. Både Stiftelsestilsynet og Cultiva oppsummerer møtet som konstruktivt, i det som begge parter definerer som en alvorlig sak. Stiftelsestilsynet og Cultiva er i en tett dialog om den videre håndtering av saken.