Cultiva Ekspress har nå gjennomført årets første tildelingsrunde. Før fristen gikk ut 1. februar var det kommet inn 22 søknader på til sammen 526 700,-. Av disse har 12 fått støtte på til sammen 117 000 kroner. I februarrunden ble hele syv musikkprosjekt tilgodesett med stipend. Musikktildelingene dekker et bredt spekter av sjangre; fra klassisk musikk via hiphop til hardcore.
Det er fremdeles en overvekt av mannlige søkere, og Cultiva Ekspress oppfordrer flere kvinner til å sende inn søknad før neste frist, som er 1. april.

Stipendmottakere har blitt bedt om å sende inn dokumentasjon som normalt, men utbetalingene stilles i bero inntil det foreligger en avgjørelse i saken mellom Stiftelsestilsynet og Cultiva.


De som fikk støtte er:

Kjell Erik Egeland
Forprosjekt kunstfilmen "The White Elephant in Your Room"– 5000,-

Jann Skoglund-Voss
Albuminnspilling med Florian – 10 000,-

Elisabeth Romberg
Utstilling av verk i London og på Ekserserhuset – 5000,-

Raymond Brocks
Innspilling av EP med duoen Brocks – 10 000,-

Tor André Fidjestad
Innspilling av EP med bandet Brigata – 10 000,-

Magne Temte
Albumutgivelse med bandet Løvlands Allé – 10 000,-

Jørgen Narvestad
Utvikling og lansering av kunstdataspill med arbeidstittel ”Tim” – 17 000,-

Astrid Giæver Marvik
Konsert med Ensemble Suono Nordico – 3000,-

Haldor Røyne
Innspilling av EP med bandet I Ate My Pony – 10 000,-

Ann Magritt Arnli
Kunstutstillinga ”Ann Magritt i Seilskutebyen” – 7000,-

Ketil Børstein Stensrud
Innspilling av EP’en ”Intrapersonal Tales” – 10 000,-

Sir Jon Tønnessen
Innspilling av filmen ”Heisen” – 20 000,-