Siden 2006 har tilskuddsordningen fra Cultiva Ekspress bidratt til en lang rekke kunst- og kulturprosjekter i Kristiansand. Nå er tilbudet utvidet til også å omfatte en mentorordning, der et omfattende panel av kompetansepersoner står parat til å veilede deg. 
Mentorene Cultiva Ekspress har knyttet til seg er alle svært kompetente og erfarne innen sine respektive felt. De representerer kulturformer som film, scenekunst, musikkprosduksjon -og markedsføring og litteratur. Endel av dem har også erfaring som mentorer fra nettstedet Trafo.no, der ordningen har vist seg å være en populær og fruktbar tjeneste.

Veiledninga fra mentorene foregår gjennom webkontakt, telefon eller personlige møter. Søknad om mentorhjelp sendes via websøknadsskjema.

Det er ingen søknadsfrister for mentorforespørsler.


Informasjon om de enkelte mentorene

Søknadsskjema (Du må være registrert bruker for å benytte tjenesten)