Årets annen tildelingsrunde er nå gjennomført.  Innen søknadsfristen 1. april var det kommet inn 12 søknader om totalt 323 800 kroner. Fire av disse ble tildelt totalt 55 000,- i stipend.
De som fikk støtte er:

Tor Even Børufsen
Vågsbygd Handys plateinnspilling ”Norwegian Dream” – 20 000,-

Eivind Seljeseth
Fotobokprosjektet ”Gymnastikk” – 15 000,-

Rebekka Mæland
Innspilling av EP med artisten Rebekka – 10 000,-

Arnstein Håkonsen
Innspilling av EP med bandet Nikkel og Daim – 10 000,-

Til denne runden kom det inn betraktelig færre søknader enn normalt, noe som trolig kan tilskrives den turbulensen som har omgitt moderstiftelsen denne våren, samt det faktum at Cultiva Ekspress ikke har hatt anledning til å utbetale støtte tildelt i februarrunden. Vi øyner imidlertid et lys i enden av tunnelen.