4. mai fikk Cultiva Ekspress klarsignal til å iverksette utbetaling av stipend tildelt i februar og april. Støttemottakere som har sendt inn påkrevd dokumentasjon vil dermed ha pengene på konto i løpet av to - tre uker. Driften i Cultiva Ekspress er nå tilbake til det normale, og vi imøteser mange gode søknader til neste frist 1 juni.
Kilden har betalt tilbake lån på 288 millioner.  4,8 millioner kroner i ventende utbetalinger blir nå overført til de prosjekter hvor kontrakter og utbetalingsanmodninger er klargjort.Bakgrunnen for utbetalingsstoppen var at Stiftelsestilsynet mente Cultiva hadde brutt § 4 i sine egne vedtekter ved at lånet til Kilden IKS i 2006 ble betraktet av tilsynet som en ulovlig tildeling og ikke et lån. Konsekvensen av dette var at Stiftelsestilsynet anså at grunnkapitalen til Cultiva var blitt angrepet, og at alle tildelinger etter dette var ulovlige. I tillegg mente Stiftelsestilsynet at Cultiva hadde brutt § 19, annet ledd i stiftelsesloven om å dele ut midler til oppretter av stiftelsen eller til nærstående av oppretter.Cultiva har hatt tett kontakt med Stiftelsestilsynet. Etter Stiftelsestilsynets mening fantes det ikke noe annet alternativ enn at Kilden IKS betalte tilbake det som gjensto av lånet. Når lånet var tilbakebetalt ville grunnkapitalen ikke lenger være angrepet, og utbetalingsstoppen kunne da oppheves.Styret i Cultiva besluttet på styremøte 6. april å sende krav til Kilden IKS om tilbakebetaling av 288 millioner kroner. Det er dette lånet som Kilden nå har betalt tilbake.Administrasjonen i Cultiva har jobbet med å klargjøre kontrakter og utbetalingsanmodninger mens det har vært utbetalingsstopp. Dette for å være i stand til å starte utbetaling av penger så fort som mulig etter at utbetalingsstoppen ble opphevet.