Brukervilkår

Her finner du brukervilkårene for nettsiden til Cultiva Ekspress. Disse vilkår gjelder for bruk av nettsiden cultivaekspress.no:

  1. Tjenesten som tilbys på cultivaekpress.no leveres av Fluks – Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder, Postboks 422, 4604 Kristiansand S. Organisasjonsnummer: 970 546 200 MVA. Telefonnummer: 38 14 10 38. 
  2. Tjenesten som tilbys på cultivaekspress.no er et elektronisk system for innsending og behandling av stipendsøknader til ulike støtteordninger. Tjenesten er rettet mot stipendsøkere og -mottakere.
  3. Via tjenestene på cultivaekspress.no kan søkere sende elektroniske tilskuddssøknader, administrere sine tilskudd og kommunisere med saksbehandlere. Søkeren er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon i søknadene de sender inn.
  4. Brukeren får personlig brukernavn og passord når de registrerer en bruker på cultivaekspress.no. Brukeren er ansvarlig for å ikke dele dette passordet videre med andre, for å sikre at utenforstående ikke får tilgang til brukerkontoen. 
  5. Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov under bruk av cultivaekpress.no og tjenesten på nettsiden.
  6. Bruk av tjenesten forutsetter at brukeren samtykker i å overholde disse bruksvilkårene. Brukeren godtar disse vilkårene i forbindelse med registreringen. Tjenesteleverandøren har rett til å endre disse vilkårene når som helst, hvorved endringene trer i kraft når brukeren godtar endringene i forbindelse med registrering i tjenesten. 
  7. Tjenesteleverandøren har rett til umiddelbart å tilbakekalle brukerens brukerautorisasjon dersom brukeren bryter bruksvilkårene.

Cultivaekspress.no har en egen personvernserklæring hvor det finnes mer informasjon om håndteringen av personopplysninger.