Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2017 — 10. apr 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. april var det kommet inn 28 søknader på til sammen 714 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 14 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 220 000,-

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2017 — 20. feb 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar var det kommet inn 44 søknader på til sammen 1 020 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 21 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 235 000,-.

Les mer