Årets Talentstipend til syklist og post-rock festival — 5. mai 2017

Syklist Aleksander Halvorsen og VIVID-festivalen ble under styremøtet til Cultiva 5. mai tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2017 — 10. apr 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. april var det kommet inn 28 søknader på til sammen 714 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 14 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 220 000,-

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2017 — 20. feb 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar var det kommet inn 44 søknader på til sammen 1 020 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 21 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 235 000,-.

Les mer