Superekspress - tilskudd til kompetansehevende tiltak

 

Cultiva Ekspress Superekspress er nå avsluttet.

Har du mottatt tilsagn om støtte på Superekspress kan du uansett logge deg inn på din bruker for å rapportere og anmode om utbetaling.

 


Søknadskjema er ikke tilgjengelig.