Superekspress
- tilskudd til kompetansehevende tiltak

Mentorordningen er fra juni 2017 endret til også å inkludere støtte til reise og kurs-/deltageravgift. Som tidligere kan du også få tilskudd for å dekke honorar til veileder, mentor eller konsulent. Superekspress er det nye navnet  på den gamle 'mentorordningen'.

 

Har du behov for å utvikle deg eller ditt kunstprosjekt?

Du kan søke om inntil 4000,- for å dekke:

  • Reiseutgifter
  • Honorar til veiledning, mentor og konsulenthjelp
  • Kurs-/deltakeravgift

Gjennom Superekspressen kan du altså få tilskudd til å betale honorar til en kunstner eller annen fagperson for å hjelpe prosjektet ditt videre. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i halvdagshonorar på 1500,- eller et heldagshonnorar 2500,-, men dette vil selvsagt variere utfra kompetanse og type arbeid som du trenger hjelp til. Superekspressen kan også dekke reiseutgifter i forbindelse med et møte med vedkommende, og utgifter til reise og deltageravgift for workshop, seminar, kurs, konferanse eller andre typer program for faglig utvikling. Det innvilges ikke tilskudd for å dekke diett. 

I søknaden må du argumentere for og synliggjøre at tiltaket vil utvikle et konkret kunstnerisk eller kreativt prosjekt.

Superekspressen kan maks bidra med 4000,- kroner, og i søknaden må du vise til budsjett og en egenandel på minst 1/3.

For å benytte deg av Superekspressen må du:

  • være mellom 20 og 35 år gammel
  • ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand

Kun enkeltpersoner kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.

Tilskuddet utbetales først etter at tiltaket er gjennomført og rapport er sendt.


Opprett bruker Logg inn
Hadde du en brukerkonto på den gamle Cultiva Ekspress-siden? Da trenger du kun nytt passord.