Tildelinger fra Cultiva Ekspress i april 2019 — 16. apr 2019

Ved søknadsfristens utløp den 1. april 2019 var det kommet inn 36 søknader på til sammen 821 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 19 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 220 000,-.

Les mer

Respons! Skap en kunstkatalog — 25. mar 2019

Sørlandsutstillingen og Cultiva Ekspress inviterer til workshop på Lista helgen 9/10.–12. mai. Deltagerne vil få mulighet til å publisere tekst i Sørlandsutstillingens katalog som gis ut 1. juni i forbindelse med åpningen av årets utstilling. Vi ønsker respons på prosessen rundt kunsten og Lista som sted, og åpner for litterær og kunstnerisk eksperimentering av katalogtekstens form og innhold.

Les mer

Micro-residens på Lesvos, august 2019 — 13. mar 2019

Cultiva Ekspress utlyser to plasser i en micro-residens for kunstnere innen visuelle uttrykk, dans eller musikk 4.-11. august 2019 på UiAs studiesenter Metochi, Lesvos. Micro-residensen er i samarbeid med kurator Nicolas Vamvouklis og en gruppe europeiske kunstnere som sammen skaper årets utstilling i K-Gold Temporary Gallery med utstillingsåpning 9.august.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2019 — 19. feb 2019

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2019 var det kommet inn 41 søknader på til sammen 1 089 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne januar-runden er på 240 000,-.

Les mer

Årets Talentstipend til maler og svømmer — 4. feb 2019

Maler Erlend Evensen og svømmer Malene Rypestøl ble under styremøtet til Cultiva 4. februar tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett.

Les mer