Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2024 — 16. feb 2024

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2024 var det kommet inn 35 søknader på til sammen kr 786 000 til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 20 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på kr 235 000.

Les mer