MAKTA aksjonismeverksted 13. - 15. august — 9. jul 2021

Maktkamper en trodde var vunnet, trengs fortsatt å kjempes. Fortsatt er det flere unge skeive i Agder som vurdere å ta sitt eget liv, sammenlignet med nasjonale tall. Fortsatt oppnår et innvandringsfiendtlige parti, som avviser teorien om menneskeskapt global oppvarming, lokal høy oppslutning. Hvordan kan vi gi makt til de som ikke har makt, og rokke ved makta til de som har den?

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress i juni 2021 — 16. jun 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. juni 2021 var det kommet inn 23 søknader på til sammen 521 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 16 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne juni-runden er på 248 000,-. Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i juni 2021:

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress i april 2021 — 29. apr 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. april 2021 var det kommet inn 30 søknader på til sammen 752 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 233 000,-.

Les mer

Årets Talentstipend tildelt badmintonspiller og bassist — 12. apr 2021

Badmintonspiller Helle Sofie Sagøy (23) og bassist Gunn-Hilde Erstad Haugen (34) ble under det digitale styremøtet til Cultiva 12. april tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2021 — 16. feb 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2021 var det kommet inn 26 søknader på til sammen 538 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 196 500,-.

Les mer