Årets Talentstipend tildelt badmintonspiller og bassist — 12. apr 2021

Badmintonspiller Helle Sofie Sagøy (23) og bassist Gunn-Hilde Erstad Haugen (34) ble under det digitale styremøtet til Cultiva 12. april tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2021 — 16. feb 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2021 var det kommet inn 26 søknader på til sammen 538 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 196 500,-.

Les mer