Årets Talentstipend til maler og svømmer — 4. feb 2019

Maler Erlend Evensen og svømmer Malene Rypestøl ble under styremøtet til Cultiva 4. februar tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett.

Les mer