Tildelinger desember 2017 fra Cultiva Ekspress Kunst — 21. des 2017

Det kom inn 44 søknader til behandling innen fristen 1. desember med et totalt omsøkt beløp på 1 034 000,-. 17 prosjekter ble innvilget 232 000,- i tilskudd.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Idrett 2017 — 14. nov 2017

Til årets frist for idrettsstipend 1. oktober kom det inn 65 søknader. Det ble alt i alt søkt om 1 642 000,- kroner. Ved tildelingsmøtet ble det gjort tilsagn på 800 000,- til 50 søkere.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i oktober 2017 — 24. okt 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. oktober var det kommet inn 32 søknader på til sammen 700 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 16 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne oktober-runden er på 219 000,-.

Les mer

Ny søknadsrunde for stipend til idrettstalenter — 6. sep 2017

Cultiva Ekspress Idrett har søknadsfrist en gang i året. 800 000,- skal deles ut til idrettstalenter i Kristiansand. I tillegg deles det ut et stipend til årets talent på 50 000,-. Årets søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2017 — 15. aug 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. august var det kommet inn 22 søknader på til sammen 565 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 16 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne august-runden er på 219 000,-.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i juni 2017 — 19. jun 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. juni var det kommet inn 50 søknader på til sammen 1 175 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 15 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne juni-runden er på 245 000,-.

Les mer

Makerspace / Cultiva Ekspress – workshopsamarbeid — 15. jun 2017

Bootcamp og 3 måneders medlemskap i Makerspace for kunstnere og kreative håndverkere.

Les mer

Superekspress - ny ordning fra Cultiva Ekspress — 7. jun 2017

Den tidligere mentorordningen utvides og endrer navn til Superekspress. Dette innebærer at du nå også kan søke penger til reise, kurs, konferanser eller workshops.

Les mer

Årets Talentstipend til syklist og post-rock festival — 5. mai 2017

Syklist Aleksander Halvorsen og VIVID-festivalen ble under styremøtet til Cultiva 5. mai tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst.

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2017 — 10. apr 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. april var det kommet inn 28 søknader på til sammen 714 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 14 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 220 000,-

Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2017 — 20. feb 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar var det kommet inn 44 søknader på til sammen 1 020 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 21 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 235 000,-.

Les mer