Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2020 — 18. feb 2020

Ved søknadsfristens utløp den 1.februar 2020 var det kommet inn 34 søknader på til sammen 808 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne desember-runden er på 219 500,-.

Les mer

Årets Talentstipend tildelt bokser og filmskaper — 10. feb 2020

Bokseren Mindaugas Gedminas (23) og filmskaper Lisa Enes (31) ble under styremøtet til Cultiva 10. februar tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst.

Les mer