Cultiva-stipend og koronasituasjonen — 17. mar 2020

På grunn av koronasituasjonen er det vedtatt et midlertidig forbud mot kultur- og idrettsarrangementer i Norge. Hva betyr dette for deg som har fått stipend fra Cultiva Ekspress?

Mange som har mottatt prosjektstipend fra Cultiva Ekspress vil nå oppleve at prosjektene ikke kan gjennomføres som planlagt.

**Cultiva Ekspress innvilger utsettelse pga. koronaviruset **
Cultiva Ekspress vil vise stor fleksibilitet for eventuelle endringer. Cultiva Ekspress vil også innvilge utsettelser for de som trenger det. Hvis du trenger utsettelse på prosjektet ditt kan du gå inn på søknaden din og endre sluttrapportdato.

Avlysninger pga. koronaviruset
Noen prosjekt kan ikke utsettes, og må avlyses på grunn av koronasituasjonen. Cultiva Ekspress kommer ikke til å kreve tilbake penger som er brukt på planlegging av arrangement som nå blir avlyst som følge av forbudet fra myndighetene. Alle utgifter som du har hatt i prosjektet vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til kunstutøvere og artister. Alle utgifter må dokumenteres på samme måte som normalt.

Ta kontakt med oss i kommentarfeltet inn på din søknad hvis du har spørsmål om dette.

Alle som må avlyse prosjekt pga. koronasituasjonen må informerer om dette i sluttrapporten.

Søknadsbehandling går som normalt
Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd vil for øvrig gå som normalt på Cultiva Ekspress. Neste søknadsfrist er 1.april 2020.

Bannerfoto: CDC on Unsplash