MAKTA 4 - 6. desember — 16. nov 2020

Fikk du med deg Klimabrølet fra 2019? Det utgjorde en forskjell. Nå kan du være med å bruke ditt engasjement for framtida og lage nye aksjonsformer som deltager i pilotprosjektet MAKTA.

MAKTA. Et juleverksted med kunst og aksjonisme i lydighetens tid gir deg som er ung, engasjert og kreativ mellom 15-22 år verktøy fra kunst, aksjonisme og sosiale medier til å uttrykke ditt engasjement for miljø- og bærekraft på nye måter. MAKTA vil fylle julebyen Kristiansand med nyskapende aksjonsformer i byrommet.

Nøkkelord: #medvirkning #empowerment #samskaping #klima og miljøvern #litteratur #billedkunst #performance #dans

Hvem kan melde seg på? Og hva får dere?

Unge mellom 15 og 22 år i grupper på 2-5 personer. Dere får:

  • 1000 kr i stipend pr deltager

  • Introduksjon til nye aksjonsformer fra etablerte kunstnere

  • Mat gjennom hele verkstedet

  • Materiell

  • Tilgang på offentlig rom å aksjonere i etter avtale med kommunen

  • Pressedekning gjennom prosjektet “Julebyen Kristiansand”, som prosjektet er en del av.

      

Verkstedet finner sted 4.-6.desember (fredag ettermiddag, lørdag og eventuelt også søndag) i det nye prosjektrommet i Kunstens og Litteraturens Hus. Der vil FLUKS - Senter for ung kunst og kultur legge til rette for utvikling av nye aksjonsformer skapt av unge aktivistspirer hjulpet frem av etablerte kunstnere. Deltakerne utfordres til å finne nye og utradisjonelle arenaer for sitt kunstneriske uttrykk / aksjonsform i offentlig rom.

MAKTAs etablerte kunstnerne/mentore har alle en sammensatt bakgrunn fra kunst og aksjonisme innenfor sitt virke:

Billedkunstner Erlend Helling-Larsen
Forfatter Atle Håland
Scenekunstner Magnus Sparsaas.
Medieviter og kulturkommunikatør Marte Gravem Isaksen,

Ved spørsmål, ta kontakt med Fluks - Senter for ung kunst og kultur ved Idunn Sem, idunn.sem@uia.no

MAKTA. Et juleverksted med kunst og aksjonisme i lydighetens tid er utviklet av Fluks - senter for ung kunst og kultur, og støttet av Cultiva.

NB: Utvidet søknadsfrist: fredag 27.november 2020

Kriterierier
- Søkeren må være mellom 15 og 22 år gammel.
- På grunn av smittevernhensyn oppfordres grupper på 2 - 5 stykk å søke, som ellers tilbringer mye tid sammen
- Søkeren må ha tilknytning til Kristiansand.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kunstens og Litteraturens Hus, Kvadraturforeningen og med støtte fra Cultiva Ekspress.