Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2020 — 18. feb 2020

Ved søknadsfristens utløp den 1.februar 2020 var det kommet inn 34 søknader på til sammen 808 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 219 500,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2020:

Fredrik Landmark - Mannemonologene: 10 000,-
Praneet Rihal - 3 Kingdoms: 20 000,-
Nora Schrøder - Vårsøg: 5 000,-
Helga Farestveit - De nære ting: 10 000,-
Johanna Maria Winther - Musikkvideo “Stille Spørsmål”: 5 000,-
Johannes Blåsternes - Skrivekurs for gryende revymiljø: 7 000,-
Tomos Young - #altelleringenting: 20 000,-
Lisa Enes Helland - Stille liv - Postproduksjon: 15 000,-
Tallak Baatz Strandberg - Musikkvideo: Belizio -“Ingen plan b”: 15 000,-
Anders Hovland Risan - Bare Andy: 5 000,-
Olav Dale - Jøss, et sommereventyr - Sommershow : 10 000,-
Gunn-Hilde Erstad - Europaturné mars 2020: 20 000,-
Pål Rake - Pål Rakes studioalbum 2020: 15 000,-
Jostein Berglihn Reinertsen - Musikkvideo filmet lokalt: 10 000,-
Justine Eikås - Medusa - Havets Vuggesang: 5 000,-
Maja Hagen Torjussen - Litteraturproduksjon: “Rennestein” og “Sladden viser vei”: 30 000,-
Jonas Verlo - car.pool singelslippturné: 15 000,-
Kamelia Parvanova - mastring: 2 500,-Bannerfoto: Gunn-Hilde Erstad / Rendezvous Point, photo by: Willem Melssen