Tildelinger fra Cultiva Ekspress i desember 2020 — 18. des 2020

Ved søknadsfristens utløp den 1. desember 2020 var det kommet inn 37 søknader på til sammen 897 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 20 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne desember-runden er på 247 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i desember 2020:

Thjerza Balaj - EXIGENTLE: 10 000,-
Emma Sukalic - Restart?: 15 000,-
Fredrik Landmark - Improvisert julefjas: 5 000,-
Nina Ugland - Innspilling og promotering EP: 10 000,-
Petter Solberg - Forskyvningspoesi på Torvet: 20 000,-
Aleksandra Polanska - Varoddbrua: en bildehistorie av en bro: 10 000,-
Sunniva Fliflet - Samfunnshuset - Episode 1: 15 000,-
Gunn-Hilde Erstad- Innspilling album Rendezvous Point, nr 3: 30 000,-
Amalie Eldnes - ANFIEE, Studioinnspilling, miks og mastering, 2 singler: 10 000,-
Jenny Oloka - Black History Month - En hyllest til svart musikk: 5 000,-
Nerilyn Caguicla - Dokumentarfilm: ANDREA: 5 000,-
Veronica Andersen - Innspilling av EP: 10 000,-
Eirik Sten Syrdalen - Druvo: 15 000,-
Maria Thorkildsen - Død, Svele og Hardingfele - Podcast: 10 000,-
Tim Stian Brekke - Lyst: 15 000,-
Reidun Ottersen - EP-innspilling: 10 000,-
Erlend Wichne - Skjeden min: 10 000,-
Jonas Lilletun - Plinko: 10 000,-
Kristin Søndersrød Ose - Bygg for fremtiden: 20 000,-
Kristian Hole - Memphis Legends 2 (Album): 10 000,-

Bannerfoto: Varoddbrua - Aleksandra Polanska