OPEN CALL: Agenda Kristiansand — 28. feb 2020

Det lyses ut kr 300 000,- til ett eller flere kunstprosjekt som gjennom tema, arbeidsprosess og/eller form gjør kunsten til katalysator og premissleverandør for bærekraft.

Kunsten å gjøre noe med det

FNs bærekraftsmål krever felles innsats og omfattende endringer for å nås. Vi må handle både lokalt og globalt. Alt tyder på at det politiske språket og hverdagsspråket ikke er tilstrekkelig for å skape reell endring. Også kunstfeltets særegne handlekraft, kreativitet, kritikk og skaperkraft er nødvendige for å akselerere prosessen og ta oss 15 år frem i tid.

Vi tror på at kunst kan skape endringer og gi nye perspektiver. Vi ønsker derfor prosjekt som viser hvordan kunsten kan være en premissleverandør og katalysator for en bærekraftig fremtid. Vi søker prosjekt som setter fremtiden på agendaen, som kan skape handling og engasjement lokalt, og som bidrar til ny forståelse og endring innenfor ett eller flere av bærekraftsmålene.

Hvem:
Kunstnere i alderen 15-35 år med tilknytning til Kristiansand kommune. Både grupper og enkeltpersoner kan søke. Søknader fra organisasjoner prioriteres i hovedsak ikke. Produksjon og visning skal skje i kommunen. Utlysningen er åpen for alle uttrykksformer, samt tverrestetiske uttrykk.

Søknadsfrist: 15.mai 2020

I søknaden må du oppgi:
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Fremdriftsplan med dato for ferdigstillelse.
- Plan for dokumentasjon og formidling
- Relevante vedlegg

Budsjettet må omfatte alle prosjektkostnader, inkludert visning, dokumentasjon og formidling. Formidlingen av prosjektet vil skje i samråd med Cultiva Ekspress.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA